Zásady ochrany osobních údajů

Neffos chápe/vnímá význam ochrany osobních údajů a vynaloží maximální úsilí pro ochranu vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu jsme vytvořili tyto zásady ochrany osobních údajů s ohledem na to, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, vysíláme a ukládáme vaše údaje. Pročtěte si, osvojte a vyslovte souhlas s těmito zásadami, než odešlete své osobní údaje společnosti Neffos. Když se rozhodnete využívat mobilní výrobky a služby Neffos, má se za to, že chápete a plně souhlasíte se všemi ustanoveními těchto zásad a že souhlasíte s převzetím plné odpovědnosti a rizik v souvislosti s používání výrobku či služby.

Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro mobilní výrobky a služby Neffos a nezahrnují žádné výrobky, operace nebo služby třetích stran. Společnost Neffos nemůže nijak ovlivnit, jak třetí strany shromažďují, využívají nebo ochraňují vaše údaje. Informace o opatřeních ochrany osobních údajů ze strany třetích stran získáte v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

1. Údaje, které shromažďuje společnost Neffos

Zatímco budete používat výrobky nebo služby Neffos, budeme shromažďovat některé údaje. Kromě údajů, které nám přímo poskytnete sami (například účty nebo osobní údaje u některých služeb Neffos, např. telefonní číslo a e-mailová adresa), můžeme zaznamenat také údaje týkající se vašeho zařízení a toho, jak využíváte naše aplikace a služby. Můžeme například shromažďovat:

1) Informace o zařízení - číslo modelu zařízení, číslo IMEI, verze operačního systému, verzi ROM, kód země atd.;

2) Informace o poloze – informace o zeměpisné poloze. Funkci lokalizace nicméně můžete vypnout, čímž zastavíte shromažďování informací o vaší poloze;

3) Uživatelské zvyklosti - zvyklosti při nastavení zobrazení, zvuku a vibrací;

4) Využívání zařízení - využití paměti, síťový operátor, čas nabíjení baterie atd.;

5) Informace o protokolech - soubory protokolu aplikace, čas a délka využívání služby, související údaje uložené v nastaveních souborů cookies zařízení.

Dále pak, pokud je to povoleno zákonem, můžeme také shromažďovat vaše údaje z veřejných zdrojů a spojovat je s dalšími údaji, které obdržíme nebo které se vás týkají.

2. Jak společnost Neffos využívá vaše údaje

Vaše údaje, které společnost Neffos získá, budou využity zejména k následujícím účelům:

1) zjištění zkušeností uživatelů, doporučení pro obsah a marketing k našim výrobkům a službám;

2) zajištění údržbových služeb pro vaše zařízení;

3) prevence, prošetření a zastavení podvodů, neoprávněných či nezákonných činností;

4) pomoc při lepší optimalizaci výrobků a služeb;

5) další účely po získání vašeho souhlasu.

3. Komu společnost Neffos vaše údaje poskytuje

Za následujících okolností můžeme poskytnout vaše údaje třetím stranám:

1) s vaším souhlasem

Vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám až poté, co získáme váš výslovný souhlas.

2) poskytnutí našim partnerům či přidruženým společnostem

Abychom vám mohli poskytovat lepší služby, můžeme poskytnout část vašich osobních údajů našim partnerským nebo přidruženým společnostem. Našim partnerským nebo přidruženým společnostem zakazujeme používat údaje, které od nás získají, pro jakékoli jiné účely.

3) povinnost ze zákona

Pokud to zákony, nařízení, soudní nebo vládní orgány požadují, poskytneme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám v jiných situacích, než které jsou uvedené výše.

4. Uložení a přenos údajů

Údaje, které shromáždíme, můžeme uložit ve vašem mobilním telefonu nebo na našich serverech a můžeme je vysílat, ukládat a zpracovávat mimo zemi/oblast, v kde bydlíte (např. Čína). Sem mohou patřit jurisdikce, které možná neposkytují obdobné zásady ochrany osobních údajů jako oblast/země, kam spadáte. Během této činnosti společnost Neffos přijme opatření pro šifrování tak, aby ochránila vaše údaje a data, zajistila nedostupnost vašich údajů, jejich používání nebo zveřejnění bez vašeho souhlasu. Z důvodu vad a provozních rizik kterékoli sítě však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost vašich údajů.

5. Jak společnost Neffos chrání vaše údaje

Společnost Neffos klade na bezpečnost osobních údajů velký význam. Zavádíme standardní postupy, abychom ochránili vaše osobní údaje a zabránili neoprávněnému přístupu, zveřejnění, používání, změně, poškození nebo ztrátě vašich údajů. Přijmeme všechny dostupné kroky k ochraně vašich osobních údajů. Pomocí technologie šifrování a dalších technických prostředků se pokusíme zajistit důvěrnost údajů; ochráníme datové centrum pomocí antivirových programů, monitorovacího systému a šifrovacích mechanismů, abychom předešli škodlivým útokům na vaše údaje; použijeme mechanismy pro kontrolu přístupu, abychom zajistili, že k osobním údajům mají přístup jen oprávnění pracovníci; zvýšíme informovanost zaměstnanců ohledně významu ochrany osobních údajů pomocí školení ohledně bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Pokusíme se maximálně ochraňovat vaše osobní údaje, ale upozorňujeme, že žádná bezpečnostní opatření nejsou stoprocentní.

6. Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Aby naše výrobky, služby a nařízení zůstaly konzistentní, společnost Neffos si vyhrazuje právo kdykoli tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se zveřejní bezprostředně po aktualizacích. Pokud budete využívat výrobky a služby společnosti Neffos i po aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů, má se za to, že souhlasíte s našimi aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů. Jakmile se tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizuje, změní se datum „Poslední aktualizace“.

Poslední aktualizace 20. října 2016.