Servisní podmínky

POSTUP PŘI REKLAMACI ZÁRUČNÍCH I POZÁRUČNÍCH OPRAV SMARTPHONŮ ZNAČKY NEFFOS
Tento doklad je určen koncovým uživatelům (B2C) i obchodním partnerům (B2B).
ZÁRUČNÍ SERVIS
1. JAK DLOUHO TRVÁ ZÁRUČNÍ DOBA?
Zařízení: 24 měsíční záruka
Baterie: 24 měsíční záruka ( Pozor, kapacita baterie postupně klesá v závislosti na jejím používání )
Příslušenství: 24 měsíční záruka
2. JAK ZADAT REKLAMACI?
Reklamaci můžete registrovat:
A) Na webové stránce servisu FIXIT: http://rma.fixit-service.com
- Přihlášku lze registrovat na svém uživatelském účtu (větší funkčnost) nebo použít zjednodušený formulář bez nutnosti registrace (omezená funkčnost).
- Veškeré dotazy a připomínky směřujte, prosím, na e-mailovou adresu: support.cz@neffos.com nebo na telefonní číslo +420 212 812 625/+421 233 056 981
B) V místě zakoupení zařízení.
Pozor: Je potřeba uvést model zařízení a sériové číslo(S/N), které najdete např. na štítku na krabičce k zařízení.
Uvedení nepřesného nebo nekompletního popisu závady může znesnadnit nebo dokonce znemožnit provedení řádných diagnostických testů a tímto způsobit, že vada nebude nalezena. V případě, že zákazník nemá tiskárnu pro vytištění vygenerovaného štítku po úspěšné registraci, je nutné si opsat číslo RMA a vložit do balíčku.
3. JAKÉ DOKLADY JSOU K UPLATŇENÍ REKLAMACE NUTNÉ?
Pro uplatnění záruční reklamace je třeba doložit níže uvedené doklady:
Kopie nákupního dokladu (paragon, faktura nebo doklad od prodejce)
Pozor: Samotné sériové číslo /IMEI není pro uznání záruky dostačující (!).
4. JAK SPRÁVNĚ ZABALIT ZAŘÍZENÍ A PODAT ZÁSILKU?
Po registraci zašlete do servisu kompletní zařízení včetně veškerého příslušenství (pouze originální přiložené výrobcem, jako např. smartphone, nabíječka, baterie atd.). Neposílejte prosím další příslušenství, které nejsou součástí originálního balení. (např. SIM karty, SDkarty, pouzdra/kryty, sluchátka, dokumentace, atd.).
S výjimkou případů, které byly již dříve dohodnuté se servisem.
Zařízení musí být adekvátně zabezpečeno proti poškození během přepravy. Doporučujeme použít výplň a zařízení zabalit do originálního nebo náhradního balení, které dostatečně chrání obsah před možným
poškozením nebo zničením během přepravy. Zvláštní pozornost věnujte zabránění vzniku jemných škrábanců, které můžou být způsobeny nedostačujícím zabezpečením zařízení.
Společnost TP-LINK a také Společnost Fixit nenesou zodpovědnost za nedostatečně zabalené zařízení. V těchto případech bude odstranění nahlášené závady stejně jako poškození vzniklého při přepravě provedeno pouze na náklady žadatele.
Obsluhu servisních požadavků provádíme prostřednictvím přepravní společností způsobem door-to-door.
Náklady spojené s dopravou hradí servis. Výše uvedená pravidla se týkají pouze případů předání reklamovaného zařízení kurýrovi objednanému servisem. Po servisním potvrzení objednávky, která je přihlášená na naší webové stránce: http://rma.fixit-service.com ,
následuje objednání kurýra společnosti PPL. Zásilka bude vyzvednuta na Vámi uvedené adrese během dvou pracovních dnů od data potvrzení reklamační přihlášky nebo v termínu, který jste uvedli během přihlášení
reklamace. Pozor: Jestliže nebude zásilka vyzvednuta v uvedeném termínu, prosíme danou skutečnost oznámit na email: support.cz@neffos.com
5. CO ZÁRUKA NEZAHRNUJE?
Záruka výrobce se nevztahuje na poškození vnějšími vlivy, např.: mechanické, způsobené atmosférickými jevy, znečištěním nebo zalitím, poškození vzniklé v důsledku nevhodného použití exploatačních materiálů (např. čistících prostředků), vzniklé v důsledku neautorizované aktualizace nebo změny software zařízení.
V případě zjištění poškození, na které se záruka nevztahuje, servis zašle e-mailem nabídku hrazené opravy nebo v opodstatněných případech odešle zařízení bez provádění záruční opravy.
6. SERVIS NENESE ZODPOVĚDNOST ZA:
- Servis není zodpovědný za poškození, ztrátu či vymazání zákaznických dat z paměti zařízení nebo datových
nosičů. Provozovatel zařízení je zodpovědný za zálohování dat/informací.
- Servis není zodpovědný za příslušenství nebo vybavení, které nejsou součástí orig. balení (např. sim karty, karty SD, pouzdra / kryty, sluchátka, dokumentace atd.)
- Servis není zodpovědný za problémy spojené se součinnosti reklamovaného zboží se zařízeními a softwarem od jiných výrobců.
7. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K POŠKOZENÍ ZÁSILKY ZE SERVISU K ZÁKAZNÍKOVI?
Zkontrolujte obsah zásilky za přítomnosti kurýra. Pokud by se vyskytly pochybnosti ohledně zásilky (balík je poškozen/zničen, originální balení je porušeno atd.) zapište vzniklou škodu za přítomnosti pracovníka doručovací společnosti a následně nás okamžitě kontaktujte na emailu: support.cz@neffos.com. Pokud máte
možnost, udělejte fotky poškození a způsobu zabalení zásilky.
Pozor! Pouze písemný záznam škody umožní finanční refundaci ze strany kurýrní služby.
MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
1. JAK ZADAT REKLAMACI?
Reklamaci můžete registrovat v Servisním středisku Fixit na webové stránce http://rma.fixit-service.com
Přihlášku lze registrovat na svém uživatelském účtu (větší funkčnost) nebo použít zjednodušený formulář bez nutnosti registrace (omezená funkčnost).
Veškeré dotazy a připomínky směřujte prosím na e-mailovou adresu: support.cz@neffos.com nebo na telefonní číslo +420 212 812 625/+421 233 056 981.
V případě, že zákazník nemá tiskárnu pro vytištění štítku přepravy, je nutné si opsat číslo RMA a adresu doručení, které se vygeneruje po zadání reklamace.
2. JAKÉ DOKLADY JSOU K UPLATNĚNÍ REKLAMACE NUTNÉ?
V případě mimozáruční opravy doklad o koupi a záruční list nejsou vyžadovány. Prosíme o umístění důkladného popisu závady, který nám umožní plně diagnostikovat Vámi hlášeny problém.
3. JAK SPRÁVNĚ ZABALIT ZAŘÍZENÍ A PODAT ZÁSILKU ?
Stejné jako v případě záruční opravy.
4. SERVIS NENESE ZODPOVĚDNOST ZA:
- Servis není zodpovědný za poškození, ztrátu či vymazání zákaznických dat z paměti zařízení nebo datových
nosičů. Provozovatel zařízení je zodpovědný za zálohování dat/informací.
- Servis není zodpovědný za příslušenství nebo vybavení, které nejsou součástí původní soupravy (např. sim karty, karty SD, pouzdra / kryty, sluchátka, dokumentace, atd.
- Servis není zodpovědný za problémy spojené se součinnosti reklamovaného zboží s zařízeními a softwarem od jiných výrobců.
5. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K POŠKOZENÍ ZÁSILKY ZE SERVISU K ZÁKAZNÍKOVI?
Stejné jako v případě záruční opravy.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Web pro registraci reklamace : http://rma.fixit-service.com
Email : support.cz@neffos.com
Telefon : CZ + 420 212 812 625 / SK +421 233 056 981